Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας με τις τελευταίες τροποποιήσεις (4/2/2022)