Προσβασιμότητα σχολείου

Στο σχολείο μας υπάρχουν αρκετές υποδομές για την διευκόλυνση εκπαιδευτικών και μαθητών με αναπηρία.