Μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς – φυσ. καταστροφών

Παρακάτω θα βρείτε το μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση σεισμού

Παρακάτω θα βρείτε το μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς – φυσ. καταστροφών.