Μαθητικές Κοινότητες

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας για τις μαθητικές κοινότητες.